Register me / Log In
DOGTREKKING.cz

Competitor history of Jochymek , Ondřej


Surname, name Jochymek, Ondřej
Whole distance19 km
Average speed3.44 km/h
Series
SerieOrderPoints per serieWhole points
Name of action Race Category Dogs - names Position Whole time km/h Start Finish
Stínem beskydského rysa Štěněcí (19km, 673m) Všichni Bailey 21 05:31 3.44 7/28/2018 6:11:00 AM
7/28/2018 11:42:00 AM
STÍNEM BESKYDSKÉHO RYSA SHORT (20km) Short Bailey -- -- -- -- --